Το φως της Αθήνας (Athen’s light)

by athenzboyz

Ο φωτογράφος Dan Rhodes παρουσιάζει μέσα από 8.364 φωτογραφίες την Αθήνα του φωτός. Είναι η άλλη πλευρά της πόλης σε σχέση με τη δουλειά του Enri Canaj που φιλοξενήσαμε σε πρόσφατη ανάρτηση και ονομάσαμε “βαριά σκιά της Αθήνας”. Ίσως οι δύο αυτές φωτογραφικές συλλογές να αποτυπώνουν τη ματιά του επισκέπτη και τη ματιά του κατοίκου αντίστοιχα. Η ομορφιά της πόλης σαφώς και είναι παρούσα αλλά το ζήτημα είναι κατά πόσο η καθημερινότητά της σε αφήνει να στρέψεις τη ματιά σου προς τα όμορφα.

Photographer Dan Rhodes presents through 8.364 photos Athen’s light. This is the other side of the city in comparison with Enri Canaj’s work that we have recently presented and named “Athen’s shadow”. Perhaps these two photo collections reflect the visitor’s and the resident’s view respectively. The city’s beauty is clearly present but the question is whether the city’s daily routine lets you turn your eyes to this beauty.

Enri Canaj’s eye: https://athenzboyz.wordpress.com/2013/10/08/%CE%B7-%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CE%BA%CE%B9%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82/

Advertisements